Erp 101

นั่งเทียน นอนเทียน ศึกษา ERP คำเตือน โปรดระวัง ผมไม่เคยทำงานหรือใช้ SAP มาก่อน

Sunday, May 08, 2005

Introduction

blog นี้กะว่าจะใช้เป็นที่ short note
ในการศึกษาระบบ ERP ต่างๆที่สามารถหาคู่มือ
มาอ่านได้
โดยจะเริ่มต้นจาก SAP ก่อน

วัตถุประสงค์ คงเป็นเพื่อพัฒนา
ความรู้ในส่วนของ business
เพื่อที่จะสามารถนำไปพัฒนา ระบบงานที่ดี
ในอนาคต

2 Comments:

At 8:34 AM, Blogger poonlap said...

ดีเลยครับ ผมจะได้มาศึกษาจากคุณ Pok ด้วย. ขอบคุณครับสำหรับ blog นี้.

 
At 2:55 AM, Blogger sunick p said...

เป็นข้อมูลที่ดีมาก ๆ ครับ
ขอบคุณสำหรับการแชร์กัน

 

Post a Comment

<< Home